Política de privacitat

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP informa els Usuaris que compleix la vigent normativa de protecció de dades i, amb caràcter especial, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, així com la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
D'acord amb el que es disposa en la normativa vigent, CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.
La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP es reserva el dret a modificar la present política de privacitat i l'avís legal per adaptar-los a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
Li agraïm el seu interès i esperem que gaudeixi visitant-nos.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent de protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencialitat per al personal de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP que gestioni aquesta informació.
INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT
S'informa els Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.
Els Usuaris garanteixen que les Dades Personals facilitades a CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP són verídics i es fan responsables de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A l'USUARI SOBRE ELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

  • A l'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT DE CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP.
  • Carrer de Rafael Llopart, 74 • 08870 Sitges, Barcelona

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i l'e-mail. Aquesta informació és rebuda per CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.
Per la mera visita a la Web, els Usuaris no faciliten informació personal alguna ni queda obligat a facilitar-la.
CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i para CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.
Si escau, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.
Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de l'última vegada que l'usuari visités la Web.
  • Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP posa en coneixement dels seus usuaris que, independentment de les dades de caràcter personal que obté dels usuaris registrats i els que contracten els seus serveis, CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP obté i conserva la següent informació:

  • Nombre de visitants.
  • Nom de domini del proveïdor que els dóna accés a la xarxa.
  • Data i hora d'accés al Lloc web.
  • Adreça d'Internet des de la qual parteix el link que dirigeix a l'usuari al nostre Lloc web.
  • Recorregut i clics fets per l'usuari al llarg de la Web i enllaços clicats.

El nostre programari i l'analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments de IPS que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet encara que la seva capacitat d'utilitzar funcionalitats del site pot veure's minvada sensiblement i no ser compatible amb les necessitats de l'usuari.
Aquest lloc web informa que està adherit al sistema publicitari de “Google AdSense” que utilitza “cookies” per mostrar continguts publicitaris relacionats amb la navegació realitzada per l'usuari.
Quan un usuari accedeix a un lloc web adscrit al servei de “Google Adsense” i fa clic en ell s'introdueix una cookie en el seu navegador, a través de la qual Google recopila informació de la navegació de l'usuari per gestionar i després publicar anuncis a través del programa de publicitat “Google AdSense”.
L'usuari pot inhabilitar en qualsevol moment l'ús de la cookie de Google a través de la desactivació de la cookie del seu navegador.
CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP no utilitza tècniques de Spamming i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. del 14 de desembre del 1999) i a la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i normativa que les desenvolupen.

COMPROMÍS DE L'USUARI

L'introduir les dades en alguna o algunes dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web www.quiropracticabarcelona.com.
EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L'USUARI.
Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.
CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP amb domicili en Carrer de Rafael Llopart, 74 • 08870 Sitges, Barcelona, i amb domini d'Internet www.quiropracticabarcelona.com, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l'e-mail webmaster@bcnchiro.com.

La cura de la seva esquena, cos i sistema nerviós a través de la Quiropràctica implica una vida molt més saludable i un estat de salut òptim. 
Entrevistes, articles... El Doctor Chiappinelli i el Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral de Sitges i Barcelona en la premsa.
Obrim tots els dissabtes
Preguntes freqüents
on trobaràs respostes i consells

Què causa una subluxació?

Les subluxacions poden ser el resultat de diversos factors: • Males postures • Exercici físic mal realitzat • Caigudes • Accidents • Naixement difícil per al bebè (ús de fòrceps per exemple) • Embaràs complicat o part difícil per a la mare Així mateix, amb l'edat, tothom sol perdre mobilitat a nivell vertebral i sofrir subluxacions. La missió del doctor en Quiropràctica és localitzar aquestes zones...