L'estrès i la depressió

En equilibrar el sistema nerviós, la Quiropràctica dota a l'organisme d'una capacitat de resistència òptima enfront de l'estrès i la depressió.

En la nostra societat, el ritme de la qual és cada vegada més accelerat, les fonts d'estrès es multipliquen: les responsabilitats professionals i personals, les preocupacions familiars i financeres, la contaminació, el trànsit, el soroll, etc. Si s'afegeix a això una alimentació inadequada i la falta d'exercici, s'entén fàcilment per què tanta gent desenvolupa símptomes d'estrès crònic o bé s'esgota i cau en depressió.

Encara que és impossible desaccelerar el ritme del món que ens envolta, sofrir els efectes de l'estrès no és una fatalitat. Com més regulada estigui la nostra biologia interna, més important serà la nostra capacitat d'adaptació. En equilibrar el nostre sistema nerviós, la Quiropràctica dota a l'organisme d'una capacitat de resistència enfront de l'estrès.

L'estrès i el sistema nerviós

La nostra resposta biològica davant l'estrès està controlada pel nostre sistema nerviós autònom, el qual es compon de dues branques antagòniques, denominades “simpàtica” i “parasimpàtica”. La primera exerceix un paper d’“accelerador” de l'organisme, mentre que la segona actua com a “fre”.

Davant una percepció de perill, l’“accelerador” ens prepara per a una reacció física immediata: el cor i la respiració s'acceleren, la tensió muscular i la pressió sanguínia augmenten. Aquesta resposta fisiològica, nomenada “de lluita o fugida" va ser essencial per a la supervivència de la nostra espècie en la prehistòria, permetent-nos caçar les nostres preses o fugir dels nostres depredadors.

Conclosa l'amenaça, el “fre” pren el relleu. La freqüència cardíaca disminueix i el funcionament de l'organisme torna a la normalitat.

L'estrès crònic: l'assassí silenciós

Es considera que un 80% de la totalitat de les despeses de salut pública es destina a desordres vinculats amb l'estrès.

Recents treballs de recerca posen de manifest que l'estrès crònic afecta a tots els sistemes de l'organisme. Pot implicar, per exemple, tensió muscular, hipertensió sanguínia, mal de cap, úlceres, diarrea, vòmits, restrenyiment, etc. Un estrès perllongat pot accentuar trastorns com l’artrosi, el dolor i la diabetis, així com empitjorar l'asma, la bronquitis i altres problemes respiratoris.

L'estrès crònic afebleix també el sistema immunitari, afavorint els refredats, la grip i altres infeccions. Des de fa poc se sap que l'estrès és un factor de risc en les malalties cardiovasculars. Actualment, la recerca s'interessa pel paper de l'estrès en el procés d'envelliment així com en la gènesi del càncer.

D'altra banda, l'estrès crònic pot conduir a la depressió, ja que la lluita constant de l'organisme pot provocar el seu esgotament.

Les solucions tradicionals

En lloc de solucionar l'estrès d'arrel, la medicina convencional es limita a emmascarar els símptomes per mitjà de medicaments. No obstant això, els tranquil·litzants poden provocar addicció, i els betabloquejants poden conduir a una multitud d'efectes secundaris, incloent la impotència masculina.

A més del problema de l'addicció, els fàrmacs contra la depressió modifiquen la percepció de la realitat i encobreixen el problema només durant la durada del tractament, sense resoldre-ho a llarg termini.

La Quiropràctica: una nova arma contra l'estrès

La Quiropràctica, teràpia natural que no recorre ni als fàrmacs ni a la cirurgia, reforça la resistència de l'organisme enfront de l'estrès.

En eliminar les interferències nervioses al llarg de la columna, el doctor en Quiropràctica restableix l'equilibri entre l’“accelerador” i el “fre”, dotant l'organisme d'una millor capacitat d'adaptació al seu medi ambient.

Per protegir-se dels efectes negatius de l'estrès, n'hi ha prou amb un control de l'estat de la seva columna i del seu sistema nerviós per un doctor en Quiropràctica. Si el seu problema requereix una revisió mèdica més detallada, aquest li dirigirà a l'especialista més convenient.

Actuï ara mateix. Un sistema nerviós saludable és la millor armadura per protegir-se de l’estrès i la depressió.


Referències:
 
  • Seyle, H. The Stress of Life, New York, McGraw Hill, 1984
  • Benson, H. The Relaxation Response, New York, Morrow, 1975
  • Benson, H. Beyond the Relaxation Response, New York, Time Books, 1984
  • Sapolsky, R.M. Why Zebras Don’t Get Ulcers: A Guide to Stress, Stress Related Diseases, and Coping. New York; W.H. Freeman, 1994
  • Yates RG, Lamping DL, et al. "Effects of Chiropractic Treatment on Blood Pressure and Anxiety : A Randomised, Controlled Trial." Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Volume 11, Issue 6, December 1988


La cura de la seva esquena, cos i sistema nerviós a través de la Quiropràctica implica una vida molt més saludable i un estat de salut òptim. 
Entrevistes, articles... El Doctor Chiappinelli i el Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral de Sitges i Barcelona en la premsa.
Obrim tots els dissabtes
Preguntes freqüents
on trobaràs respostes i consells

Quin altre tipus de problemes pot causar una subluxació?

Considerant que totes i cadascuna de les cèl·lules del cos estan regulades pel sistema nerviós, si hi ha alguna cosa que no funciona bé en ell –cosa que ocorre quan hi ha subluxació– es repercutirà en la resta del cos. A part del dolor que pot estar associat a la interferència del nervi, pot haver-se produït algun altre dany corporal. A continuació mostrem un diagrama on apareix la relació entre vèrtebres...