logo-quiropractica-barcelona-nuevo-shadow-w200

Epitrocleïtis o “colze de golfista”

by | maig 23, 2022 | Epitrocleïtis, quiropràctica

Aquesta patologia és una inflamació del tendó que connecta el complex muscular denominat epicòndil medial de l’os húmer (localitzat al braç a escala del colze) als músculs anteriors de l’avantbraç.

Dit d’una altra manera, és una inflamació dels tendons dels músculs relacionats, que s’originen en l’epitròclea del colze i s’insereixen en l’avantbraç, la nina i la mà. Aquestes estructures fan possible que girem la mà i l’avantbraç cap a dintre i flexionem la nina i els dits.

L’origen de l’epitrocleïtis deriva en la sobrecàrrega funcional dels músculs assenyalats anteriorment. És el resultat de la repetició aguditzada i sovintcombinada, per exemple, quan agafem, més aviat agarrem un objecte amb força i flexionem la nina.

No obstant això, no afecta exclusivament esportistes, sinó també a persones com a pintors, secretàries, paletes, etc. Qualsevol estrès mecànic, sense haver d’utilitzar molta força, pot donar pas a aquesta patologia en qualsevol persona

També coneguda com a colze de golfista, aquesta patologia és particularment comuna en els qui practiquen esports com el golf o el tenis.

L’epitrocleïtis és responsable del dolor que notem en la part interna del colze, de la rigidesa articular en el colze, així com de la feblesa a la mà i nina.

Els doctors en Quiropràctica, especialistes en el sistema neuro-musculoesquelètic del nostre coshumà, estan formats per a cuidar l’epitrocleïtis amb eficiència i molt èxit.

Amb la Quiropràctica es poden dur a terme diferents tractaments focalitzats en diferents aspectes causants de la síndrome del colze de golfista:

Tractament quiropràctic basat en pressions específiques i localitzades en el múscul implicat quan es tracta d’un tendó d’aquest múscul.

Si existeixen subluxacions articulars del colze: (desplaçament articular d’una de les tres articulacions que forma el colze), en aquest cas, el seu quiropràctic el tractarà amb ajustos específics en l’articulació lesionada.

En algunes ocasions, l’origen d’una epitrocleïtis pot originar-se com una subluxació cervical (un pinçament del nervi el qual envia la informació als músculs del colze). Imaginem una bombeta que no s’encén a causa d’un curtcircuit en un cable elèctric, succeeix el mateix quan s’origina una subluxació cervical. Per la qual cosa és imprescindible eliminar aquesta subluxació.

Així mateix, en alguns casos, un desordre o desequilibri en la columna lumbar o de la pelvis podria ser l’arrel de l’epitrocleïtis.

PRIORITZI LA SEVA SALUT I VISITI REGULARMENT Al SEU DOCTOR EN QUIROPRÀCTICA

En una primera fase del tractament haurem d’investigar i determinar les veritables causes per a posteriorment prendre les mesures necessàries complementàries (exercicis de reforçament, estiraments, etc.) amb la finalitat d’eliminar les possibles recaigudes.

Comenci a tractar-se al més aviat possible i eviti que es converteixi en un dolor crònic que pugui limitar el benestar de la seva salut i vida quotidiana.