logo-quiropractica-barcelona-nuevo-shadow-w200

La Neuràlgia intercostal

by | maig 23, 2022 | Neuràlgia Intercostal, quiropràctica

La neuràlgia intercostal, més comunament coneguda com a “dolor intercostal”, és una problemàtica que genera un dolor fort i intens seguint el trajecte d’una costella. És freqüent i pot ser molt incapacitant per a qui ho sofreix perquè gairebé tots els moviments són dolorosos.

La neuràlgia intercostal més comunament coneguda com a “dolor intercostal”, és una problemàtica que genera un dolor fort i intens seguint el trajecte d’una costella.Per a qui ho pateix, gairebé tot moviment és dolorós.

Per a entendre l’origen del dolor intercostal hem d’entendre com funciona la caixa toràcica del nostre cos. Aquesta té com a funció protegir els òrgans vitals (pulmons, cor i esòfag). Està formada per dotze vèrtebres dorsals i cadascuna compta amb dues costelles (una a cada costat) unint-se per davant del cos per l’estèrnum. Els nervis intercostals, font del dolor intercostal, tenen com a trajecte principal l’espai entre dues costelles i transporten informació sensitiva i motriu.

La neuritis intercostal pot presentar-se de moltes formes diferents encara que normalment ocorre en una àrea especifica (en un sol costat de les costelles): el dolor pot ser sobtat i agut en un sol punt de la costella, tant que se sent com una punyalada o pot irradiar-se al llarg de tot el nervi i provocar una sensació de cremor molt forta.

Així mateix, existeixen diferents possibles desencadenants com els canvis de temperatura, en tossir, a causa d’una compressió a causa d’aixecar incorrectament massa pes (en el gimnàs o en aixecar les bosses d’anar a comprar), per un estirament, etc.

PRIORITZI LA SEVA SALUT I VISITI REGULARMENT Al SEU DOCTOR EN QUIROPRÀCTICA

Els diferents orígens de la neuràlgia intercostal

Entre els diferents orígens causants d’aquest dolor, els més comuns poden ser deguts a un bloqueig articular; a l’osteoartritis, ja que la degeneració vertebral provoca la disminució del moviment entre vèrtebres i de l’espai lliure per al nervi, a l’embaràs (en el cas de no haver controlat el bon funcionament de la seva esquena) o bé, a traumatismes (fractura de costella i esquinç).

A pesar que els símptomes del dolor intercostal solen ser preocupants, la majoria de les vegades són d’origen neuro-múscul-esquelètic a causa d’un mal funcionament articular de la zona vertebral dorsal.

El seu doctor en Quiropràctica és el professional apropiat per a curar i solucionar la seva neuràlgia intercostal. Diagnosticarà el nivell vertebral afectat amb la finalitat de restaurar l’alineació i la mobilitat articular idònia i, si fos necessari, li derivarà a un altre especialista, ja que, a vegades, l’origen podria ser degut a una malaltia cardiovascular, una afecció en el fetge o a causa del virus herpes zòster, entre altres.

El dolor intercostal és una malaltia que el doctor en Quiropràctica tracta molt sovint sent resolta eficaçment i de manera suau i indolora. Amb l’ajuda d’una llitera electrohidràulica procedent dels EUA i amb les tècniques i aparatologia apropiades per al seu cas, li proporcionarà el tractament idoni per a restablir la seva salut i benestar.