logo-quiropractica-barcelona-nuevo-shadow-w200
icono-quiropractica-23-w100

La nostra Política de Privadesa

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

WEB: Política de PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, S.C.P. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.

Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.

Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la manera següent:

Amb el consentiment de l’USUARI: tramesa de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.

Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, S.C.P.

P. 1 CALLE RAFAEL LLOPART, 74 – 08870 SITGES (Barcelona)

 

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament.

Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els vostres drets:
CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, S.C.P.. CALLE RAFAEL LLOPART, 74 – 08870 SITGES

(Barcelona). E-mail: Barcelona: barcelona@quiropracticabarcelona.com ; Sitges: sitges@quiropracticabarcelona.com


2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PEL

USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, S.C.P.. CALLE RAFAEL LLOPART, 74 – 08870 SITGES (Barcelona). E-mail: Barcelona: barcelona@quiropracticabarcelona.com ; Sitges: sitges@quiropracticabarcelona.com

WEB: Avís legal

LLEI DELS SERVICIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, S.C.P., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper dusuari, comprometent-se a lobservança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos daplicació.

CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, S.C.P. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient la publicació al lloc web de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL , S.C.P..

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: quiropracticabarcelona.com
Nom comercial: CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, S.C.P. Denominació social: CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, S.C.P. NIF: J60195344
Domicili social: CARRER RAFAEL LLOPART 74 , 08870 SITGES (BARCELONA) Telèfon: 934875035
e-mail: Barcelona:
barcelona@quiropracticabarcelona.com ; Sitges: sitges@quiropracticabarcelona.com
Inscrita al Registre (Mercantil / Públic):

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible.

logo-quiropractica-barcelona-nuevo-shadow-w200

Cuidar de la seva salut és la nostra missió