logo-quiropractica-barcelona-nuevo-shadow-w200

Quiropràctica: tractament per a l’estrès

by | juny 25, 2023 | Estrès, quiropràctica

“La nostra societat, no és un secret, multiplica les possibles causes d’estrès”

La nostra societat, no és un secret, multiplica les possibles causes d’estrès. De fet, és un abús del llenguatge parlar d’ell en singular, com si “l’estrès” fos una entitat indivisible que afectaria cada persona de la mateixa manera.

Existeixen en realitat diferents tipus d’estrès que podem identificar en 3 categories:

  • L’estrès emocional:

El més comú i reconegut, que deriva de diferents xocs afectius, traumatismes o fases depressives a les quals podem enfrontar-nos al llarg de la nostra vida.

  • L’estrès químic:

Resultant de tots els nostres mals costums de vida (mala hidratació o alimentació, tabaquisme, excés d’alcohol…).

  • L’estrès físic:

 Heretat com el seu nom indica de les nostres males postures, de la repetició de gestos o moviments o del port de càrregues massa pesades.

Si el nostre cos és capaç, en un cert grau, de gestionar aquests múltiples factors, igualment té la necessitat de regenerar-se, la qual cosa la vida quotidiana no li permet sempre.

L’acumulació d’aquests diferents tipus d’estrès genera així una pertorbació del seu bon funcionament que afecta el nostre sistema nerviós i finalment a la nostra salut en general.

Trastorns del somni o de l’humor, problemes digestius, dolors articulars o musculars, migranyes, dèficit de vitalitat, restriccions de mobilitat, pertorbacions hormonals…

La Quiropràctica presenta l’avantatge de permetre un treball sobre el nostre cos en la seva globalitat.

Una vegada identificat el o els components de l’estrès, el doctor en Quiropràctica podrà fer un treball essencial sobre el sistema nerviós amb la finalitat d’alliberar les diferents interferències en l’àmbit dels nervis.

La resposta quiropràctica passa per una anàlisi de la postura per a localitzar tensions musculars i ajustos específics vertebrals (o d’una altra articulació perifèrica que el necessiti) amb la finalitat “d’alliberar” el sistema nerviós i obtenir un augment d’energia.

Quan el doctor en Quiropràctica allibera la columna vertebral, genera una relaxació muscular gairebé immediata i permet, recuperant la mobilitat, tornar a una bona postura (ja que l’estrès memoritza la mala postura), conseqüentment millora l’autoestima i comporta un pensament més positiu.

La Quiropràctica permetrà treballar sobre tots els aspectes del sistema nerviós autònom

La part que controlem (quan manem al nostre cos executar qualsevol moviment) i la que no controlem, automatitzada (la nostra respiració, batecs del cor, peristaltisme intestinal…).

Aquest conjunt de cures ajuda a restablir el benestar general amb la finalitat de fer front a aquest estrès quotidià.

Però no es limita solament a aquests ajustos mecànics:

El seu doctor en Quiropràctica l’ajudarà a replantejar-se comportaments del dia a dia i serà un assessor de salut que li guiarà, li donarà consells i exercicis per a canviar alguns costums de vida que podrien ser nefastes per al nostre cos.

L’objectiu del seu doctor en Quiropràctica no serà únicament alleujar els símptomes, sinó posar totes les possibilitats del seu costat amb la finalitat de solucionar les causes i poder tornar a prendre el control del seu cos.